wrapper

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

По њему носимо име

laza 1

potpis

laza 2Рођен је 13. маја 1851. године у Шапцу од мајке Јелке и оца Кузмана Лазаревића. Њихова породична кућа више не постоји.

Налазила се у данашњој Главној улици бр. . Лаза је одрастао са три сестре. Од малена је био нежан и болешљив, па је постао мезимац породице. Имао је само девет година када му је умро отац. Бригу о деци преузима мајка. Бори се против лажних поверилаца и тапија и успева да сачува већи део покојникове имовине.

Пошто је у Шапцу завршио нижу гимназију 1865. године, Лазаревић одлази у Београд. Станује код сестре и зета, књижевника Милорада Шапчанина. Завршава вишу гимназију и 1867. се уписује на Правни факултет Велике школе у Београду. За време студија преводи са руског и француског језика и преводе објављује у часописима “Вила” и “Матица”. Активан је у студентском друштву “Побратимство”. На састанцима чита своје преводе. Једно време је био секретар тог друштва. За четири године је објавио неколико превода:

1868.-Припитомљавање-наше домаће животиње, рађен по Дарвину

1869.-одломак “Особењак” из романа “Шта да се ради” Чернишевског

1870.-”Ђавоља посла” – Гогољ

“Женидба и удадба из љубави” – Писемски

“Историја једне свеће” – Фаредеј

1871.-”Царица” – Скриб (са другом)

“Пуковник и војник” Скриб (сам)

Студије медицине уписује у Берлину 1872. године. По позиву војске учествује у српско-турском рату (1876-1878) као лекарски помоћник. Када је 1879. године постао доктор медицине, враћа се у Србију. Именован је за лекара Београдског округа, а касније за примаријуса београдске болнице.

Прву приповетку Лазаревић је објавио када је завршио медицину. Изашла је у бечкој “Српској зори” под називом “Звоно са цркве Н”. Касније је тај наслов заменио новим “Први пут са оцем на јутрење”. Те године му излази и докторска дисертација на немачком језику “Експериментални прилози о дејству живе”.

Лаза Лазаревић наставља са писањем приповедака. Објављује:

1886.-”Школска икона” и “У добри час хајдуци”

1881.-”На бунару” и “Вертер”

1882.-”Све ће то народ позлатити”

1886.-засебна књига под називом “Шест приповедака” (посвећана зету)

1889.-”Ветар”(сам писац је издваја као најбоље остварење)

1896.-”Он зна све!”

Постхумно је издата приповетка “Швабица” за коју се верује да је аутобиографска.

  1. године је постао члан Академије наука.

Лаза Лазаревић је умро 10. јануара 1891. године. Иза себе је оставио осам објављених и једну необјављену приповетку. Ипак је својим делом обележио епоху реализма. Остаће упамћен као најбољи уметнички приповедач тога времена и као творац психолошке приповетке. Први је писао о моралним и психолошким проблемима, о сукобу јединке и патријархалног друштва, о судбини интелектуалаца и мајкама које спутавају своје синове.

Критичари о Лазаревићу

… наш најобразованији писац у XIX столећу… Био је Европејац у оној мери у којој је он то хтео да буде…

Димитрије Вученов

…песник снова и дужности. Девет приповедака, то је права мера, и прави оквир за ову светлост, за ово смењивање дана и ноћи, наде и очајања: онај ко је упознао једном, тешко да ће је заборавити.

Раде Константиновић

Мало по обиму, оно је топло и хумано у својој патријархалној идиличности. Својим естетским квалитетима… и данас оставља утисак модерне књижевне прозе.

Радмило Димитријевић

…прасак у мраку једне душе умео је Лаза да сними и у њему лежи драмска снага његових прича. После читања његових прича имате утисак да сте гледали снажну драму, пуну истине, и да сте једног тренутка видели сенку црне судбине несрећних људи, како је прешла преко позорнице и чули шумове њених корака. Ту сенку и тај шум њених корака пратио је Лаза у душама својих људи.

Милош Савковић

… је удружио сентиментално и духовито и тако дошао до особене језичке формуле патетичког садржаја…

Др Владимир Јовичић

Лазаревић је у великој мери имао драмски таленат… врло често он прича тако живо, организује, склапа причу, развија догађаје, прави заплете и расплете тако умешно, тако драмски, да се мора зажалити што те своје изузетне способности није огледао у драми.

Јован Скерлић

Лаза Лазаревић је уочио и дао друштвени лик свога времена и реалност живота у њему, и одредио свој однос према тој стварности. Ако тај однос није критички довољно активан, он је свакако реалистички поштен.

Први запис о овој школи је од 25. октобра 1945. године. Под бројем 3. се налазила у Масариковој улици и имала четири одељења са 127 ученика.Половиним јуна 1951. год. Одлуком Савета за просвету и културу Градског народног одбора, формиране су:

“Осмолетка бр. 1” у улици Вука Караџића

“Осмолетка бр. 2” у Карађорђевој улици

“Осмолетка бр. 3” у згради Гимназије

Последњи пут се под овим називом помиње 10. 7. 1955. (под бројем 10289) у Деловодном протоколу Градског народног одбора јер се маја 1953. на основу Закона о школству, уводе називи школа, а негде се враћају ранија имена. Тако су настале:

Осмогодишња школа “Вук Караџић”

Осмогодишња школа “Јанко Веселиновић”

Осмогодишња школа “Лаза К. Лазаревић”

Школа је на основу наведене одлуке, 16. 7. 1953. год. поднела захтев за узраду новог штамбиља и печата, а 01. 8. 1953. достављени су штамбиљ и печат и први пут се помиње, под наведеним називом у протоколу од 14. 9. 1953. (број 13510). И од јуна 1954. школа је издавала сведочанства под именом Осмогодишња школа “Лаза К. Лазаревић“.

Почетком 1955. изашао је Општински закон о управљању у школама. Основицу управљања представљао је Школски одбор од 11 чланова.

У новоподигнуту зграду у Масариковој улици  школа је пресељена 1960. године.

По новом закону о основним школама добијено је ново име Основна школа “Лаза К. Лазаревић”. Решење је издала Општинска скупштина под бројем 06-3134/1 од 11. априла 1963. године. Тако је школа регистрована као самостална установа.

Све ове године иза нас остала је само иста адреса. Наиме, и зграда и школско двориште делимично су измењени. Због бројности ученика дозидан је спрат, а у дворишту је подигнута модерна спортска хала. Школа је позната по сунчаном и аналематском сату, путоказу са уцртаним меридијанима, фонтани са цветним оазама, изузетној техничко опремљености савременим наставним средствима – дигитални информатички кабинети , супер учионица, интерактивна учионица, медија клуб, библиотека, играоница . . .  – права школа будућности.

У оквиру  школе ради седам издвојених јединица. Смештене су на обронцима Цера, у селима Јевремовац (нова савремена школа од 1.9.2009. године) Варна, Маови, Слатина, Поцерски Метковић, Десић и Грушић. У Варни је организована осмогодишња настава, а у другим јединицама комбинована и неподељена.

ЕДУКАТИВНО – НАУЧНИ ПАРК   обогаћен новим садржајима …

dvoriste

 САВРЕМЕНИ  КАБИНЕТ  ЗА  ФИЗИКУ  донација  Фондације  Новак  Ђоковић, Гаспрома и  НИС-а

Kabinet za fiziku resize

КАБИНЕТ  ЗА ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК  са  интерактивном  таблом

Kabinet za engleski

 СПОРТСКА   САЛА   омућава  идеалне  услове  за  наставу  физичког и здраственог васпитања  као  и  друге  активности

Sportska sala resize

ШКОЛСКА   БИБЛИОТЕКА

Skolska biblioteka 002 resize

ИГРАОНИЦА   идеална  за  прваке да се  релаксирају  након   учења

Prvaci2008055 zpsbc8a36df

СУПЕР  УЧИОНИЦА краси унутрашњост наше школе,  у њој ученици од првог до осмог разреда на  најсавременији начин (интернет, пројектор, рачунар,интерактивна табла,дигитална телевизија…) прате  наставне и ваннаставне активности, она је велики корак наше школе ка ШКОЛИ БУДУЋНОСТИ

super ucionica

ДИГИТАЛНЕ  УЧИОНИЦЕ у оквиру пројекта Дигитална школа обогатиле су и  максимално осавремениле и олакшале рад свим ученицима и наставницима свих предмета у матичној школи и издвојеним јединицама

digitalna ucionica

ГЛАВНИ   УЛАЗ  У  ШКОЛУ

Ulaz u skolu resize

 АНАЛЕМАТСКИ  САТ   део је садржаја едукативно – научног парка испред школе

analematski sat

СУНЧАНИ  САТ   улепшава југоисточни зид  школе у издвојеном одељењу Јевремовац

sat u jevremovcu

В А Р Н А

Школа у Варни постоји од краја 19. века. Садашња зграда је саграђена и у функцији је од 1956. године. Она је осмогодишња школа и похађају је ученици из седам села: Варне, Маова, Слатине, Поц. Метковића, Грушића, Десића и Милошевца. Темељно је реновирана 2003. год.Ради у две  смене  има око  240 ученика  распоређених у 12  одељења.

varna

Ј Е В Р Е М О В А Ц

Прва школа је саграђена 1903. године захваљујући добротворима из породице Петровић из Јевремовца. Од  1. септембра 2009. године ученици издвојеног одељења у Јевремовцу њих  око 130  похађаће нову савремено опремљену  школу у две  смене.

jevremovac

М А О В И

Школа је саграђена и ради од 1930. године. То је четвороразредна школа са око 30 ученика који похађају наставу у два комбинована одељења. (два учитеља)

maovi

П О Ц Е Р С К И     М Е Т К О В И Ћ

Прва школа је саграђена 1908. Године, а садашња зграда школе  у функцији је од 1960. године. Четвороразредна школа са  око 30  ученика у два комбинована одељења. (два учитеља)

pocerski metkovic

Г Р У Ш И Ћ

Школа постоји од 1928. год. И задужбина је Николе Тешића из Грушића. Касније је село доградило и повећало школски простор. Похађају је ученици од 1.  до 4. разреда у два комбинована одељења и има их укупно око 30. (два учитеља)

grusic

Д Е С И Ћ

Прва школа брвнара саграђена је 1871.године, а садашња зграда школе 1892. године. Ради као неподељена (једнан учитељ четири разреда) четворогодишња школа са  варијацијом ученика од 10 до 15.

desic

С Л А Т И Н А

Школа је саграђена и ради од 1945. године а пре тога је била смештена у кућу Тихомира Трифуновића. Због смањеног броја ученика затворена је 1987. год. Да би поново била отворена 2002. год. од када ради као неподељена (једнан учитељ четири разреда) четворогодишња школа са  варијацијом ученика од 10 до 15.

slatina

 

Благојевић Милан – директор  школе  - професор  разредне наставе

педагошки  саветник  од  2010. године, администратор  и  оснивач сајта од 2004. године

E-mail:    Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.       Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предић  Светислав – помоћник  директора – професор  енглеског  језика  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Танасић  Никола - помоћник  директора - професор  српског  језика    Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Како до нас - мапа

http://www.zoofirma.ru/