Правилник о јавним набавкама ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац

ЈАВНА   НАБАВКА  2018.

Позив за подношење понуда 2018. радови ИО Варна

Конкурсна документација 2018. радови ИО Варна

Одлука о додели уговора 2018. радови ИО Варна

Позив за подношење понуда 2018. угаљ

Конкурсна документација 2018. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2018. угаљ

ЈАВНА   НАБАВКА  2017.

Позив за подношење понуда 2017. угаљ

Конкурсна документација 2017. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2017. угаљ

ЈАВНА  НАБАВКА  2016. године

Позив за подношење понуда 2016. угаљ

Конкурсна документација 2016. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2016. угаљ

ЈАВНА  НАБАВКА  2015. године

Позив за подношење понуда 2015. грађевински радови

Позив за подношење понуда 2015. угаљ

Конкурсна документација 2015. грађевински радови

Конкурсна документација 2015. угаљ

Обавештење о закњученом уговору 2015. грађевински радови

Обавештење о закљученом уговору 2015. угаљ

ЈАВНА  НАБАВКА  2014. године

Позив за подношење понуда 2014. угаљ

Конкурсна документација 2014. угаљ

Обавештење о закљученом уговору 2014. угаљ