wrapper

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о понашању у ОШ"Лаза К. Лазаревић" Шабац

 Правилник о обављању друштвено корисног рада важи од 15.9.2018.

КАЛЕНДАР РАДА

Правилник о календару рада за школску 2018/2019.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Распоред часова МАТИЧНА школа за школску 2018/2019. годину

 Распоред часова у ИО Варна, школска 2018/2019. година

РАСПОРЕД  ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА, ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ

Писмени и контролни задаци прво полугодиште школске 2018/2019.године

ЛИСТА  ИЗАБРАНИХ  УЏБЕНИКА  И ИЗДАВАЧКИХ  КУЋА

 Листа изабраних уџбеника за школску 2018-2019. годину

 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Термини разговора са родитељима школске 2018/2019. године

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Професионална оријентација 1

Професионална оријентација 2

Радионица "Ово је моје дете"

Презентације:  2016.   2017.  2018.       

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА

Школска 2016/2017. година

КОРИСНИ   ОБРАСЦИ

Месечни оперативни план рада предлог министарства

Месечни оперативни план рада предлог школе

Евиденција успеха II-IV разред полугодиште крај године

Евиденција успеха V-VIII разред полугодиште крај године

Глобално тематски план рада

Орјентациони годишњи распоред наставних јединица

Годишњи тематски план - додатна наства

Годишњи тематски план - допунска настава

Годишњи тематски план - слободне активности

Годишњи тематски план ЧОС и ОЗ

Портфолио додатна настава

Праћење успеха ученика предметна настава

Индивидуализовани рад

Праћење наставног часа

ЛЕТОПИСИ

ШКОЛСКА 2017-2018. година НОВИ ДИЗАЈН

Школска 2013/2014. година

Школска 2012/2013. година

Школска 2011/2012. година

Школска 2010/2011. година

Школска 2009/2010. година

Школска 2008/2009. година

Школска 2007/2008. година

Школска 2006/2007. година

Школска 2005/2006. година

 

Како до нас - мапа

http://www.zoofirma.ru/