OŠ "Laza K. Lazarevic", Šabac
Varna
Školska godina: 2018/19.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 01.09.2018.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Pavković Došen Sanja
6/6
8/7
6/7
8/8
6/6
8/8
7/6
6/7
7/6
6/6
8/7
8/8
6/7
8/7
7/6
6/7
7/6
8/7
8/8
6/6
8/7
2.Simić Bojana
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
3.Đurić Ivana
7/6
6/7
8/8
8/7
7/6
8/7
6/7
7/6
8/8
4.Nikolić Ljiljana
8/8
5/6
8/7
6/6
8/8
7/6
6/7
6/6
6/7
7/6
8/7
5/6
5.Ilić Marija
7/6
8/7
8/8
6/7
7/6
8/7
8/8
6/7
6.Čamdžić Boban
5/6
6/6
7.Brodić Milenko
6/6
8/7
6/7
8/8
6/7
6/6
8/7
8/8
8.Popović Nataša
5/6
7/6
9.Zlokas Miloš
8/7
7/6
8/8
6/7
5/6
5/6
6/7
8/7
8/8
7/6
6/7
7/6
5/6
8/8
6/7
8/7
8/7
5/6
8/8
7/6
6/7
10.Milošević Vladimir
6/6
6/6
6/6
6/6
11.Tirnanić Goran
8/8
7/6
6/6
5/6
8/7
6/7
12.Ilić Milorad
6/7
8/8
7/6
8/7
6/6
7/6
8/7
8/8
6/6
6/7
13.Lukić Jasmina
8/7
7/6
8/8
8/7
8/8
7/6
14.Maletić Dragorad
6/7
8/7
6/6
8/8
5/6
7/6
15.Birmančević Branko
8/7
6/7
5/6
7/6
6/6
5/6
8/8
16.Kostadinović Branka
8/8
5/6
6/7
6/6
8/7
17.Jokić Rade
7/6
18.Gligorić Minja
5/6
6/6
7/6
5/6
7/6
6/6
5/6
19.Mihailović Mirko
6/7
8/8
8/7
8/7
8/8
6/7
20.Stojicević Saša
6/6
8/7
8/8
5/6
7/6
7/6
6/7
8/7
5/6
6/7
6/6
7/6
8/8
6/6
5/6
8/7
8/8
6/7
8/8
21.Predić Svetislav
5/6
6/6
5/6
6/6
8/8
8/7
6/6
22.Manojlović Tatjana
5/6
6/7
6/6
7/6

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net