OŠ "Laza K. Lazarevic", Šabac
Varna
Školska godina: 2017/18.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 01.09.2017.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Pavković Došen Sanja
7/8
8/8
8/7
7/7
8/7
7/7
8/8
8/7
8/8
7/8
7/8
7/7
7/8
8/8
8/7
7/7
7/7
2.Despotovic Jelena
5/6
5/7
6/6
5/6
8/7
5/7
5/6
6/6
5/6
6/6
5/7
5/7
5/6
6/6
5/6
5/7
3.Đurić Ivana
7/7
5/6
5/7
8/7
8/8
6/6
7/8
7/7
8/7
6/6
5/6
5/7
8/8
5/6
5/7
6/6
7/8
5/6
5/7
4.Nikolić Ljiljana
8/8
8/7
7/8
5/6
5/7
6/6
5/6
5/7
7/7
5/6
5/7
8/8
7/7
8/7
5/6
5/7
6/6
7/8
5.Jovanović Dušan
5/7
6/6
8/8
8/7
8/7
6/6
8/8
6.Ilic Marija
7/7
7/8
7.Čamdzic Boban
5/6
8.Brodić Milenko
7/7
8/8
8/7
7/8
8/7
7/7
7/8
8/8
9.Čikarić Biljana
6/6
5/7
10.Popovic Natasa
5/6
11.Zlokas Miloš
5/7
7/8
5/6
6/6
7/7
7/8
5/7
7/7
5/7
5/6
6/6
6/6
5/6
7/7
7/8
7/8
5/7
5/6
6/6
7/7
5/7
12.Vujkovic Ivan
8/7
8/8
7/7
8/8
7/8
8/7
8/8
8/7
5/7
5/6
8/7
8/8
8/8
8/7
13.Ilić Milorad
8/7
7/7
7/8
8/8
6/6
7/7
7/8
8/8
6/6
8/7
14.Lukić Jasmina
7/7
8/8
7/8
8/7
8/7
7/8
8/8
7/7
15.Maletić Dragorad
6/6
8/8
5/7
5/6
7/8
7/7
8/7
16.Birmančević Nada
5/6
8/7
7/7
6/6
5/7
7/8
5/7
5/6
8/8
17.Kostadinović Branka
8/7
8/8
7/8
7/7
18.Vujanic Ivan
5/7
5/6
6/6
19.Tihomir Lazarević
7/7
7/8
7/8
7/7
20.Dragosanovic Minja
8/8
6/6
8/7
8/8
5/7
5/6
5/6
8/8
6/6
8/7
5/7
21.Stojicević Saša
7/7
5/6
5/7
8/7
7/8
6/6
7/7
8/8
7/8
8/8
8/7
7/7
5/7
6/6
5/6
5/7
6/6
7/8
5/6
8/7
7/8
22.Maletić Marija
8/8
23.Tanasić Nikola
7/7
7/8
24.Manojlović Tatjana
5/7
8/8
5/6
6/6
25.Tirnanić Goran
6/6
26.Krasic Tatjana

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net