ИСТОРИЈАТ

ОСТАЛА ЈЕ САМО ИСТА АДРЕСА

ПУТ КА ШКОЛИ БУДУЋНОСТИ

Први запис о овој школи је од 25. октобра 1945. године. Под бројем 3. се налазила у Масариковој улици и имала четири одељења са 127 ученика. Половином јуна 1951. год. Одлуком Савета за просвету и културу Градског народног одбора, формиране су:

  • “Осмолетка бр. 1” у улици Вука Караџића
  • “Осмолетка бр. 2” у Карађорђевој улици
  • “Осмолетка бр. 3” у згради Гимназије

Последњи пут се под овим називом помиње 10. 7. 1955. (под бројем 10289) у Деловодном протоколу Градског народног одбора јер се маја 1953. на основу Закона о школству, уводе називи школа, а негде се враћају ранија имена. Тако су настале:

  • Осмогодишња школа “Вук Караџић”
  • Осмогодишња школа “Јанко Веселиновић”
  • Осмогодишња школа “Лаза К. Лазаревић”
pocetna-1-e

Школа је на основу наведене одлуке, 16. 7. 1953. год. поднела захтев за израду новог штамбиља и печата, а 01. 8. 1953. достављени су штамбиљ и печат и први пут се помиње, под наведеним називом у протоколу од 14. 9. 1953. (број 13510). И од јуна 1954. школа је издавала сведочанства под именом Осмогодишња школа “Лаза К. Лазаревић“.

Почетком 1955. изашао је Општински закон о управљању у школама. Основицу управљања представљао је Школски одбор од 11 чланова.

У новоподигнуту зграду у Масариковој улици  школа је пресељена 1960. године.

По новом закону о основним школама добијено је ново име Основна школа “Лаза К. Лазаревић”. Решење је издала Општинска скупштина под бројем 06-3134/1 од 11. априла 1963. године. Тако је школа регистрована као самостална установа.

Све ове године иза нас остала је само иста адреса. Наиме, и зграда и школско двориште делимично су измењени. Због бројности ученика, најбројнија школа у Мачванском округу дозидан је спрат, а у дворишту је подигнута модерна спортска хала. Школа је позната по едукативном-научном парку, парку другарства, изузетној техничкој опремљености савременим наставним средствима – дигитални информатички кабинети, интерактивне учионице, медија клуб, библиотека, супернова, продужени боравак – права школа будућности.

У оквиру  школе ради седам издвојених јединица. Смештене су на обронцима Цера, у селима Јевремовац (нова савремена школа од 1.9.2009. године) Варна, Маови, Слатина, Поцерски Метковић, Десић и Грушић. У Варни је организована осмогодишња настава, а у другим јединицама комбинована и неподељена.

Scroll to Top