ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

СЕДАМ ИЗДВОЈЕНИХ ЈЕДИНИЦА

СМЕШТЕНЕ НА ОБРОНЦИМА ЦЕРА

В А Р Н А

Школа у Варни постоји од краја 19. века. Садашња зграда је саграђена и у функцији је од 1956. године. Она је осмогодишња школа и похађају је ученици из седам села: Варне, Маова, Слатине, Поц. Метковића, Грушића, Десића и Милошевца. Темељно је реновирана 2003. год.Ради у две  смене  има око  240 ученика  распоређених у 12  одељења.

io-varna
io-jevremovac

Ј Е В Р Е М О В А Ц

Прва школа је саграђена 1903. године захваљујући добротворима из породице Петровић из Јевремовца. Од  1. септембра 2009. године ученици издвојеног одељења у Јевремовцу њих  око 130  похађаће нову савремено опремљену  школу у две  смене.

М А О В И

Школа је саграђена и ради од 1930. године. То је четвороразредна школа са око 30 ученика који похађају наставу у два комбинована одељења. (два учитеља)

io-maovi
io-pocerski_metkovic

П О Ц Е Р С К И     М Е Т К О В И Ћ

Прва школа је саграђена 1908. Године, а садашња зграда школе  у функцији је од 1960. године. Четвороразредна школа са  око 30  ученика у два комбинована одељења. (два учитеља)

Г Р У Ш И Ћ

Школа постоји од 1928. год. И задужбина је Николе Тешића из Грушића. Касније је село доградило и повећало школски простор. Похађају је ученици од 1.  до 4. разреда у два комбинована одељења и има их укупно око 30. (два учитеља)

io-grusic
io-desic

Д Е С И Ћ

Прва школа брвнара саграђена је 1871.године, а садашња зграда школе 1892. године. Ради као неподељена (једнан учитељ четири разреда) четворогодишња школа са  варијацијом ученика од 10 до 15.

С Л А Т И Н А

Школа је саграђена и ради од 1945. године а пре тога је била смештена у кућу Тихомира Трифуновића. Због смањеног броја ученика затворена је 1987. год. Да би поново била отворена 2002. год. од када ради као неподељена (једнан учитељ четири разреда) четворогодишња школа са  варијацијом ученика од 10 до 15.

io-slatina
Scroll to Top