ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

СЕДАМ ИЗДВОЈЕНИХ ЈЕДИНИЦА

СМЕШТЕНЕ НА ОБРОНЦИМА ЦЕРА

В А Р Н А

Школа у Варни постоји од краја 19. века. Садашња зграда је саграђена и у функцији је од 1956. године. Она је осмогодишња школа и похађају је ученици из седам села: Варне, Маова, Слатине, Поцерског Метковића, Грушића, Десића и Милошевца. Ради у две  смене  има око  200 ученика  распоређених у 11  одељења.

io-varna
io-jevremovac

Ј Е В Р Е М О В А Ц

Прва школа је саграђена 1903. године захваљујући добротворима из породице Петровић из Јевремовца. Од  1. септембра 2009. године ученици издвојеног одељења у Јевремовцу њих  око 110  похађају нову савремено опремљену  школу у две  смене.

М А О В И

Школа је саграђена  1930. године. То је четвороразредна школа. Радила је до  јуна 2019. године, када  су школу завршили  ученици  4. разреда, а у другим их није било. Жеља је  свих и велики  су изгледи  да од септембра 2023. године поново почне са радом као неподељена школа са око  6 ученика. Ове школске 2022-2023. године у просторијама школе се реализује предшколски програм за 4 ученика.

io-maovi
io-pocerski_metkovic

П О Ц Е Р С К И     М Е Т К О В И Ћ

Прва школа је саграђена 1908. Године, а садашња зграда школе  у функцији је од 1960. године. Четвороразредна школа са  око 25  ученика у два комбинована одељења.

Г Р У Ш И Ћ

Школа постоји од 1928. године. И задужбина је Николе Тешића из Грушића. Касније је село доградило и повећало школски простор. Похађају је ученици од 1.  до 4. разреда има их укупно око 35.

io-grusic
io-desic

Д Е С И Ћ

Прва школа брвнара саграђена је 1871.године, а садашња зграда школе 1892. године. Ради као неподељена (једнан учитељ четири разреда) четворогодишња школа са  варијацијом ученика од  6  до 10.

С Л А Т И Н А

Школа је саграђена и ради од 1945. године а пре тога је била смештена у кућу Тихомира Трифуновића. Због смањеног броја ученика затворена је 1987. год. Да би поново била отворена 2002. год. од када ради као неподељена (једнан учитељ четири разреда) четворогодишња школа са  варијацијом ученика од 10 до 15.

io-slatina
Scroll to Top