Родитељски састанак са родитељима ученика 8. разреда

У Суперновој учионици наше школе (27. 11. 2023) и у ИО у Варни (29. 11. 2023) одржан је заједнички родитељски састанак са родитељима ученика 8. разред поводом ближег информисања о процедурама које са собом носи завршни испит, начину избора трећег предмета, а педагошко-психолошка служба пружила је подршку у виду савета и досадашњих искустава што је родитељима било драгоцено. Састанку су, поред управе школе и ПП службе, присуствовале и одељењске старешине.

 

 

Scroll to Top