ЗАПОСЛЕНИ

ВЕЛИКУ СТВАР У ПОСЛУ НИКАДА НИЈЕ УЧИНИЛА ЈЕДНА ОСОБА

ОБАВЉА ЈЕ ТИМ ЉУДИ

 1. Благојевић Милан – директор  школе  – професор  разредне наставе, педагошки  саветник  од  2010. године, администратор  и  оснивач сајта од 2004. године, имејл: ucamilan@mts.rs, oslaza@mts.rs
 2. Предић  Светислав – помоћник  директора – професор  енглеског  језика, oslaza@mts.rs, predicsveta@gmail.com
 3. Танасић  Никола – помоћник  директора – професор  српског  језика, oslaza@mts.rs, tanasicnikola90@gmail.com  
 1. Јеремић  Јелицa – психолог  школе, oslazapsiholog@gmail.com
 2. Вилотић Мирјана – педагог школе, oslazapedagog@gmail.com
 3. Красић  Татјана – педагог  школе, tatjana.krasic@yahoo.com
 4. Вилотић   Драгана – дефектолог  школе, draganavilotic95@gmail.com
 5. Ђокић  Веснa – проф.раз.наставе – библиотекар  школе, vesnabiblio@gmail.com
 6. Танасић Никола – проф.српског језика – библиотекар школе  nikola.tanasic@oslaza.edu.rs
 1. Косовац Мијаиловић Катарина -секретар – дипломирани правник, oslazal@mts.rs
 2. Мићић  Тамара –  административни радник, oslazal@mts.rs
 3. Јовановић Ана – шеф  рачуноводства, oslazal@mts.rs
 4. Водопија Маја – благајник, oslazal@mts.rs
 1. Алексић Ненад – професор разредне наставе
 2. Андрић Марко – професор разредне наставе
 3. Благојевић Бранко – професор разредне наставе
 4. Благојевић Милена – професор разредне наставе
 5. Богдановић Слободан – професор разредне наставе
 6. Буљешевић Нада – наставник разредне наставе
 7. Гавриловић Светлана – професор разредне наставе
 8. Гајић Светлана – наставник разредне наставе
 9. Глушчевић Десанка – наставник разредне наставе
 10. Давидовић  Нада – професор  разредне  наставе
 11. Димитријевић Ружица – професор разредне наставе
 12. Ђукић Весна – наставник разредне наставе
 13. Ђурђевић Љиљана – наставник разредне наставе
 14. Жунић Татјана – професор разредне наставе
 15. Зец Мирјана – наставник разредне наставе
 16. Илић Весна – професор разредне наставе
 17. Јеличић Гордана – професор разредне наставе
 18. Карић Славица – професор разредне наставе
 19. Којић  Цеца  –  професор  разредне  наставе  продужени  боравк
 20. Лакић  Марија – професор разредне наставе
 21. Маровић Наташа – професор разредне наставе
 22. Мићановић Славица – професор разредне наставе
 23. Недељковић  Тања  – професор  разредне  наставе
 24. Пантић Александра – професор разредне наставе
 25. Петровић Светлана – професор разредне наставе
 26. Пузић Ана – професор разредне наставе
 27. Радић Биљана – професор разредне наставе
 28. Савић   Жељана – професор  разредне  наставе
 29. Стајић Нада – професор разредне наставе
 30. Стојановић Здравка – професор разредне наставе
 31. Торбица Мирјана – професор разредне наставе
 32. Цвејић Јелица – професор разредне наставе
 33. Црњански – Петровић Љиљана – професор разредне наставе
 34. Чугуровић Данијела – професор разредне наставе
 1. Aлексић Снежана – професор енглeског језика
 2. Бабић Мила – професор српског језика
 3. Бирманчевић  Нада – замена Бирманчевић  Бранко – професор  музичке културе
 4. Бошковић Маја – професор енглеског језика
 5. Бошковић  Игор  – вероучитељ
 6. Влајковић  Дарко – професор  информатике
 7. Вујанић Иван – професор ликовне културе
 8. Глушчевић Миленко – наставник математике
 9. Дамњановић  Јелена  – професор ликовне културе
 10. Деспотовић Јелена – професор српског језика
 11. Ђурић Ивана – професор енглеског језика  замена Тања Јовић  проф. енглеског језика
 12. Илић Милорад – професор физике
 13. Илић  Марија – професор  историје
 14. Илић  Срећко – професор физике
 15. Илић Немања- професор физичког васпитања
 16. Јовановић Владимир – професор физичког васпитања
 17. Јовановић Јелена – професор српског језика – замена  Симић  Бојана
 18. Јосиповић  Дејан – професор музичке културе
 19. Кезуновић Гордана – професор технике  и  технологије
 20. Кнежевић Вера – професор информатике
 21. Коларић Весна – професор физике и хемије
 22. Комановић  Душица – професор  биологије  и  хемије,  педагошки саветник
 23. Лолић Катарина – професор математике
 24. Лукић  Јасмина – професор  хемије
 25. Maнојловић  Тања – вероучитељ
 26. Максимовић Драгана – професор математике
 27. Максимовић Љиљана – професор географије
 28. Малетић Драгорад – професор технике  и  технолигије
 29. Марковић  Мирјана – професор ТТ и информатике
 30. Мијић Сакиба – наставник српског језика – замена  Поповић  Ивана професор српског језика
 31. Милошевић Владимир – професор математике
 32. Мирићић Татјана – професор француског језика
 33. Миљковић   Јелена  – професор  енглеског језика
 34. Михаиловић  Никола – професор  физичког  васпитања
 35. Николић Весна – професор математике
 36. Николић Љиља – професор руског језика
 37. Новаковић Наташа – професор енглеског језика
 38. Остојић  Небојша – професор  географије
 39. Павковић Дошен Сања – професор српског језика
 40. Павловић Светлана – професор биологије
 41. Павловић  Тања – професор  ликовне  културе
 42. Познановић Небојша – професор  географије
 43. Пантелић Јелена – професор француског  језика
 44. Пауновић Татјана – професор историје
 45. Поповић Наташа – професор географије, педагошки  саветник
 46. Поповић  Драгана  – професор  француског  језика
 47. Предић Светислав – професор енглеског језика
 48. Предић Милица професор српског језика- предаје грађанско васпитање
 49. Радаковић Маријана – професор биологије и хемије, педагошки саветник
 50. Ранковић Ђерић Снежана – професор музичке културе
 51. Степановић Јелена – професор енглеског језика, педагошки  саветник
 52. Стојановић  Марковић  Душица – професор техничког
 53. Стојићевић Саша – професор физичког васпитања
 54. Тадић Илић Драгана – професор српског језика
 55. Тирнанић  Горан  – професор  технике  и  технологије
 56. Теодоровић Саша – професор физичког васпитања
 57. Томић Биљана – професор физике
 58. Чамџић Бобан – професор историје
 59. Шашић  Јелена  –  наставник  математике
 1. Илић  Иван – Драганче – домар школе
 2. Јекић  Мирјана – помоћни  радник
 3. Исаковић Иван -помоћни  радник
 4. Марјановић  Слађана – помоћни  радник
 5. Лукић Весна -помоћни  радник
 6. Мијаиловић  Снежана -помоћни  радник
 7. Перендић Велемир – помоћни  радник
 8. Пуповац  Габријела -помоћни  радник
 9. Симић Милан -помоћни  радник
 10. Трифуновић Милета – помоћни  радник
 11. Маркићевић  Весна – помоћни радник
 12. Московљевић  Биљана – сервирка
 13. Милосављевић Снежана -помоћни  радник
 14. Миловановић Мирјана -помоћни  радник
 15. Сакић  Матија – помоћни  радник
 16. Којић  Јасмина – помоћни радник
 17. Хуска Горан – домар/ложач/помоћни радник
 18. Мијаиловић Владан – домар/ложач
 19. Антонић  Раденка – помоћни  радник
 20. Ђокић Зоран – домар школе

ПЕНЗИОНЕРИ  2021.

1. Мемедовић Милица – професор историје

2. Исаиловић Олга – професор  француског  језика

3. Костадиновић Милица – помоћни радник

4. Панић Раденка – помоћни радник

ПЕНЗИОНЕРИ  2020.

 1. Бродић  Миленко – професор  географије

ПЕНЗИОНЕРИ  2019.

 1. Нинковић  Мирка – професор  физичког  васпитања – административни  радник
 2. Богдановић  Слободан  – професор  географије – директор  школе
 3. Спасојевић  Борка  – професор  разредне  наставе
 4. Јовановић  Драган -Риле – наставник  ликовне  културе
 5. Јовановић  Славица – наставник  биологије
 6. Јовановић  Ведрана – наставник  српског  језика
 7. Нешковић  Ранка – помоћни  радник

ПЕНЗИОНЕРИ  2017.

 1. Пајић  Станимирка – помоћна радница

ПЕНЗИОНЕРИ  2016.

 1. Јованић  Иван – наставник разредне  натаве
 2. Мијаиловић  Душан – професор  физичког  васпитања

ПЕНЗИОНЕРИ  2015.

 1. Лазић Милена – помоћни  радник
 2. Матић  Станица – Цака – помоћни  радник
 3. Јованић  Добрила – наставник  разредне  наставе
 4. Јовичић  Даница  – помоћни  радник
 5. Ранковић  Љиљана – наставник  разредне  наставе

ПЕНЗИОНЕРИ  2014.

 1. Јанковић  Раде – професор  техничког
 2. Ђурђевић  Милојка – наставник  разредне  наставе
 3. Костадиновић Мирослава – учитељ
 4. Ерчић Драгољуб – професор физичког
 5. Ранковић Милорад – наст. физич. васпитања
 6. Глигорић Драгољуб – наставник музичке културе
 7. Илић Борјана – професор биологије
 8. Водопија Раденка – шеф рачуноводства

ПЕНЗИОНЕРИ  2013.

 1. Лазаревић Љиљана – помоћни  радник
 2. Васиљевић  Вера  – благајница
 3. Степановић  Милена – учитељ
 4. Злокас  Вера  – наставник разреде  наставе
 5. Петровић  Илинка – наставник  разредне  наставе
 6. Глигорић  Јован – наствник  математике
 7. Миладиновић  Бранко – професор  биологије
 8. Марјановић  Мирослав – наставник  разредне  наставе
 9. Костадиновић  Раденко – наставник  разредне  наставе
 10. Ђурђевић  Томислав  – наставник  разредне  настве

ПЕНЗИОНЕРИ  2012.

 1. Милојевић Љубинка –  наставник  хемије
 2. Максимовић  Синиша  –  професор  историје
 3. Симеуновић  Косана  – наставник  разредне наставе

Славно име понео си још од рођења

па те памти твоја Мачва, млада покољења

Писао си, лечио си и срце и душу.

Своме роду наду дао, срећом обасјао

Твој нежни лик и поглед благ, звезде са висина,

милује нас и моли се, за сваког Србина.

Слава теби, Лазо књижевниче, докторе!

Текст : Верица Ђорђевић, наставник српског језика 

Музика: Драгољуб Глигорић, наставник музичке културе 

Због бројности ученика дозидан је спрат, а у дворишту је подигнута модерна спортска хала. Школа је позната по сунчаном и аналематском сату, путоказу са уцртаним меридијанима, фонтани са цветним оазама, изузетној техничко опремљености савременим наставним средствима – дигитални информатички кабинети , супер учионица, интерактивна учионица, медија клуб, библиотека, играоница. Пред вама је тим за праву школу будућности.

Scroll to Top