Из полугодишњег Извештаја о раду директора

Прво полугодиште школске 2021/2022. године протекло је у знаку обележавања низа едукативних активности које су, уједно, и део Извештаја о раду директора за наведено полугодиште.

Управа Школе вредно је пратила, подржавала и учествовала у спровођењу следећих активности свих заспослених:

* Свечани пријем првака (церомонијално –  уз пригодни програм и инторнирање химне);

* Обележавање Дечје недеље под слоганом Дете је дете да га волите и разумете;

* Уређење школског енетеријера (улепшавање зидова школе, реновирање кабинета);

* Богаћење читалачких навика формирањем читаонице и улепшавањем библиотеке у ИО у Варни;

* Организација Педагошког колегијума, Савета родитеља, Наставничког већа, Школског одбора и укљученост у рад школских тимова;

* Сарадња са другим институцијама на локалном нивоу;

* Учешће у пројекту Партнерство за праведно квалитетно образовање;

* Организација хуманитарних активности;

* Обележавање тематских дана и недеље спорта и толеранције;

* Организација трибина и посете одељењским заједницама усмерене на тему безбедности, пандемије, учење као награде и школска правила;

* Изложба кућних љибимаца (заједничка активност у оквиру пројекта Партнерство за праведно квалитетно образовање);

* Редизајнирање школског сајта;

* Учешће наших учитеља, наставника и педагошких саветника у снимању часова за РТС;

* Стручно усавршавање за послених у установи и ван ње;

* Пружање информација путем фејсбук странице и инстаграма Школе;

* Традиционални маскенбал ученика (матична школа и ИО у Варни);

* Додела пакетића деци наших запослених радника;

* Богаћење школског дворишта новим садницама;

* Седми Лазин зимски камп – Синоним за знање – Лазино свезнање;

* Школска слава – Свети Сава;

* Издавање 16 броја школског часописа Дечја посла;

* Отварање Лазине галерије поставком дечјих радова усмерених на средњовековну културу (иконе и орнаменти).

 

Scroll to Top