Поштовани ученици и родитељи,

Пробни завршни испит биће реализован у матичној школи у следећим терминима:

У петак, 25. марта 2022. године, ученици ће радити тест из МАТЕМАТИКЕ у термину од 13 до 15 часова, а након тога ће, у складу са распоредом часова од петка, пратити наставу.

У суботу, 26. марта 2022. године ученике очекује израда:

  •  теста из СРПСКОГ ЈЕЗИКА од 9 до 11 часова;
  • комбинованог теста од 11. 30 до 13.30 часова.

Сви ученици ће од својих одељењских старешина добити испечатирану књижицу са qr кодовима који су неопходни за реализацију пробног завршног испита.

Ученице се распоређују по учионицама на основу Јединственог списка који је урађен на основу азучног реда, а редни број поред имена и презимена ученика означава број места у учионици који ће бити залепљен на клупу. Након смештања ученика у учионицу, дежурни наставник ће дати даља упутства и инструкције о изради теста и начину попуњавања истог.

Дозвољени прибор за израду теста:

МАТЕМАТИКА: графитна оловка, хемијска – искључиво плаве боје, гумица, шестар, лењир и троугао.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: графитна оловка, гумица, плава хемијска.

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА пиши-бриши оловка и њој сличне хемијске.

ВАЖНО ЈЕ да сваки ученик пре предаје теста сваки одговор пређе плавом хемијском, јер се одговори у графитној оловци неће признавати.

У учионицу ученици могу унети само воду као освежење.

Свим нашим ученицима желимо СРЕЋУ и ВЕРУЈЕМО У ЊИХ!

 

 

Scroll to Top